LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Họ và tên (*)
Điện thoại (*)
Email: (*)
Website: 

 

(*)
  
Cảm ơn quý vị liên hệ với chúng tôi!
Công ty phần mềm Phù Đổng
Địa chỉ: Số 104, Mai Anh Tuấn (ven hồ Hoàng Cầu), Hà Nội
Website: http://www.phudongsoft.vn
Email: info@phudongsoft.vn
Tel: +84.4.2211.4699
Fax: +84.4.3732.4699


Hỗ trợ
Email: support@phudongsoft.vn


Trực tiếp
Liên lạc: Mr. Nguyễn Ngọc Cường;
Email: phudongsoft@vnn.vn
Email: nncuong@phudongsoft.vn
Mobile: +84.913.544.768
YM, SKYPE, MSN: phudongsoft
 


Developed by PhuDongSoft
Designed by Lê Dụ